Mocznik 46N

3D Ogrod 2001 Moczniku 2 kg internet

Mocznik 46N

Opis produktu

Mocznik 46N jest uniwersalnym nawozem jednoskładnikowym, który ma dwa zastosowania: doglebowe i jako oprysk. Zawiera azot w formie amidowej. Przy zastosowaniu doglebowym taka wersja azotu stopniowo przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a w dalszej kolejności w azotanową. Straty tego pierwiastka są małe i w porównaniu z innymi nawozami azotowymi jest on dostępny przez dłuższy czas.

Mocznik 46N w formie oprysku drobnokroplistego może być stosowany łącznie z rozpuszczalnym w wodzie siarczanem magnezu oraz środkami ochrony roślin zgodnie z zaleceniami.

Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

n 2kg
n 5kg
n-sklad

Skład nawozu

46%(m/m) azotu (N) całkowitego w formie amidowej

 

MSDS

Karta charakterystyki

3D Ogród 2001 Moczniku 2 kg internet

Dlaczego warto stosować ten nawóz?

Odkryj wszystkie korzyści płynące z wykorzystania nawozu Mocznik 46N:

  • Jest łatwo rozpuszczalny w wodzie.
  • Ma długotrwałe działanie.
  • Może być stosowany pod różne rodzaje upraw.
  • Równomierne udostępnianie azotu zapobiega gromadzeniu się szkodliwych azotanów.
  • Generuje oszczędność pieniędzy ze względu na wysoką wydajności produktu.
  • Gwarantuje niski koszt zabiegów odżywczych dedykowanych konkretnym roślinom.
  • Jest dostępny w dwóch opcjach wagowych do wyboru w zależności od zapotrzebowania.

Gdzie stosować ten nawóz?

Mocznik 46N to nawóz uniwersalny przeznaczony do stosowania doglebowego zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie oraz w formie oprysku. Jest rekomendowany do użytku na niemal wszystkich rodzajach gleb. Wyjątek stanowią tu gleby bardzo kwaśne i zasadowe. Mocznik 46N służy do nawożenia drzew i krzewów owocowych, trawników, roślin ozdobnych oraz warzyw. Granulowana postać nawozu umożliwia precyzyjne odmierzanie każdej dawki i późniejszą aplikację. Produkt zaleca się stosować zawsze zgodnie ze wskazówkami producenta zamieszczonymi na opakowaniu.

n-waga

Jak pakowany jest ten nawóz?

n-2kg
n-5kg

Opakowania zbiorcze

OpakowanieWorków na palecieWaga palety
2 kg250500 kg
5 kg2001000 kg