Nawożenie roślin – zasady i porady

nawozy ogrodnicze porady

Nawożenie roślin – zasady i porady

Jeśli zależy nam na urodzajnych plonach czy pięknym wyglądzie ogrodu, warto pomyśleć o pielęgnacji roślin poprzez nawożenie. Z biegiem czasu ziemia, którą uprawiamy, traci bowiem swoją wydajność z powodu wyczerpywania się występujących w niej substancji odżywczych, potrzebnych roślinom do odpowiedniego wzrostu.

 

Gleba powinna być dostosowana do wymagań roślin, które chcemy na niej uprawiać. Ich harmonijny wzrost i zdrowie zależą przede wszystkim od tego, czy będzie ona w stanie dostarczyć niezbędnych składników pokarmowych. Niedobory w tym zakresie uzupełnia się właśnie poprzez nawożenie.

 

Mówi się, że nawozy zawierające składniki pokarmowe roślin działają na urodzajność ziemi bezpośrednio. Natomiast te zawierające składniki poprawiające właściwości gleby (np. zwiększające jej zdolność do zatrzymywania wody lub pulchność) pośrednio. Są jednak i takie, które oddziałują na grunt w obydwu płaszczyznach.

 

Nawozy dzielimy na mineralne (sztuczne) i organiczne (naturalne).

Nawozy mineralne są produktem przemysłu nawozowego. Cechuje je ściśle określony skład, silne skondensowanie substancji odżywczych i duża wydajność. Ich głównymi składnikami są: azot, potas i fosfor. Dzielimy je na jednoskładnikowe (zawierające tylko jeden pierwiastek) i wieloskładnikowe (zawierające komplet składników odżywczych).

 

Nawozy organiczne to natomiast takie, które naturalnie występują w przyrodzie i powstają w wyniku naturalnych procesów biologicznych. To na przykład kompost, gnojowica, obornik, torf czy kora drzew.

 

Dlaczego warto stosować nawożenie? Powodów jest wiele. Oto najważniejsze z nich:

  • – poprawia jakość gleby
  • – uzupełnia niedobory składników odżywczych i poprawia ich wchłanianie
  • – zwiększa odporność roślin na choroby
  • – poprawia odporność roślin na niesprzyjające warunki atmosferyczne

Zanim sięgniemy po nawozy, warto poznać stan gleby, która mamy zamiar uprawiać, a także potrzeby roślin, które będziemy sadzić. Należy pobrać próbki gleby i poddać je badaniom. Można to zrobić w jednej z Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych lub w innym laboratorium ogrodniczym. Wyniki dadzą nam jasną odpowiedź na pytanie, jakich składników powinniśmy dostarczyć naszym roślinom i jakie powinny być ich dawki, aby nasza praca dała w przyszłości oczekiwany efekt. Eksperci zalecają wykonywanie takich testów nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych nawozów rolniczych oraz ogrodniczych.